facebook

 oase pastoraat

Ontmoetingsavonden in de Oase


- ontmoeting en kennismaking met elkaar en met ds. Gera den Dikken en ds. Hans de Jong -

Vorig jaar hebben we binnen onze wijkgemeente twee (nieuwe) predikanten mogen verwelkomen: ds. Hans de Jong en ds. Gera den Dikken. Voor ds. Hans de Jong is Drachten de vierde gemeente waar hij werkzaam is, voor ds. Gera den Dikken is het haar eerste gemeente. Voor allebei is het een hele uitdaging, een grote wijkgemeente met in totaal zo’n 2500 leden. Omdat een individueel (kennismakings)bezoek aan een ieder van u door de predikant vandaag de dag niet meer tot de mogelijkheden behoort, zoekt de kerkenraad naar andere wegen waarbij gemeente en predikant elkaar kunnen ontmoeten.

In het kader hiervan zullen er een aantal ontmoetings- c.q. kennismakingsavonden worden georganiseerd in de Oase; in totaal vijf avonden: één voor de wijk De Swetten, één avond voor wijk Noord Oost, één avond voor de Folgeren/Burmania en één avond voor de wijk het Fennepark/Vrijburgh. Ook zal er een avond voor de wijkvoorkeursleden worden georganiseerd, waar beide predikanten dan aanwezig zullen zijn. We zullen deze avonden tevens aandacht besteden aan het jaarthema Open Huis/Kerkproeverij.

We hebben onderstaande verdeling gemaakt:

Overzicht ontmoetingsavonden voorjaar 2018 in de Oase, aanvang 19.30 uur

Datum

Ds. Hans de Jong

Ds. Gera den Dikken

Dinsdag 13 februari

De Swetten

 

Maandag 5 maart

 

Noord Oost

Woensdag 4 april

 

Fennepark en Vrijburgh

Maandag 9 april

De Folgeren en Burmania

 

Maandag 16 april

Wijkvoorkeursleden

Wijkvoorkeursleden

De bedoeling is dat iedereen persoonlijk een uitnodiging in de bus krijgt en we hopen op deze manier het kennismaken met de predikanten vorm te kunnen geven. Let wel: waar nodig komen de predikanten u thuis opzoeken, dat spreekt voor zich.

Met vriendelijke groet,

namens het Oase Pastoraat en ds. Gera den Dikken en ds. Hans de Jong,

Jan Schoonhoven, secretaris

Alie Wedman, voorzitter

Ga naar boven